Norge – offentlig informasjon

Utdraget er hentet fra regjeringens side Å gjøre data tilgjengelig for viderebruk handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til de data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger av både mennesker og maskiner. Tilgjengeliggjøring av offentlige data kan bidra til å nå flere mål: […]